Golfdrøm med miljøutfordringer

av Trøndergolf

I 2020 kom drømmen om en golfbane i Knyken på Orkland frem i lyset, og selv m det har vært stille rundt planene lever drømmen ennå i beste velgående. Nøkkelen er miljøutfordringene ved en slik utbygging, og nettopp dette tar Redaktør Anders Aasegg Morken opp i sitt debattinnlegg i Avisa Sør Trøndelag.

(Lenkene viser til saker i Avisa Sør Trøndelag angående denne saken)

Da Gunnar Gabrielsen og Jørn Bjørnaas lanserte ideen om å bygge en golfbane ved foten av skianlegget i Knyken i fjor høst, lot ikke reaksjonene vente på seg. Selv om Orkdal idrettslag, som eier og forvalter dagens anlegg i Knyken, syntes planene i utgangspunktet virket spennende, var reaksjonene fra lokalpolitikerne mer lunken. Blant de sterkeste skeptikerne var Miljøpartiet De Grønnes leder i Orkland, Gjertrud Berg, som i et leserinnlegg i ST sa et klart og tydelig nei til golfbane på Stormyra i Knyken. Hun viste blant annet til myras viktige rolle som karbonfanger, og at myr er viktige leveområder for mange arter, deriblant flere rødlistearter. Også ordfører Oddbjørn Bang (Sp) stilte seg avvisende til å bygge et golfanlegg på myr i Knyken, og viste til myras rolle både til å fange og lagre karbon.

Anders Morken – Avisa Sør Trøndelag.

Til tross for denne motstanden, tyder alt på at Orkdal idrettslag vil etablere ei golfavdeling og jobbe videre med planene om et golfanlegg i Knyken. I et styremøte den 17. november i fjor ble det vedtatt at idrettslaget stiller seg positiv til å utarbeide planer om å bygge en nihulls golfbane i tilknytning til Knyken skisenter. I vedtaket ble det imidlertid listet opp fem punkter som må innfris for at idrettslaget skal være med, deriblant at banen må bygges ut etter de miljøkrav som myndighetene setter, og at alle grunneiere må gi sin tillatelse. Og det er nok punktet om å innfri gjeldende miljøkrav som blir mest utfordrende å løse. Siden i fjor høst er det kommet fram opplysninger om at det skal være mulig å anlegge en golfbane oppå myra, uten å gjøre anleggsmessige inngrep som frigjør lagret karbon. Idrettslaget understreker imidlertid at etablering av en eventuell golfbane må skje i forståelse med, og aksept fra, miljøvernforbundet og kommunen, skriver Morken i sitt innlegg.

Les det hele her hos Avisa Sør Trøndelag.

Kanskje du vil like disse også