Lemper på Koronabestemmelsene

av Trøndergolf

Norges Golfforbund melder nå om lempinger i coronabestemmelsene:

«Selv om det fortsatt vurderes å være smitterisiko ved berøring av felles kontaktflater så er de nedtonet noe. Med bakgrunn i det som er beskrevet konkluderer NGF og de samarbeidende interesseorganisasjonene (GAF, NGA, PGA og FNG) med at det nå f.eks. kan åpnes for bruk av rake i bunkere, vannkraner og søppelkasser på banen samt bruk av peg og driver på range. Flaggstang skal fortsatt stå i hullet ved putting. Det er imidlertid viktig å minne om god håndhygiene, at man tar med egen antibac og å unngå å ta seg til ansiktet».

Byneset legger ut dette på sin hjemmeside om hvilke endringer dette medfører:

For oss på Byneset Golf innebærer dette følgende lettelser:
– Raker legges tilbake ved bunkere
– Ballvaskere settes ut
– Søppelkasser settes ut
– Høytrykkspistoler/vann for rengjøring av sko og køller aktiveres
– Vannpost inne i klubbhuset åpnes
– Toaletter/Garderober i underetasjen åpnes
– Ballbøtter blir satt ut i ballboden på rangen
– Touchscreen skjerm for Golfbox i klubbhuset åpnes
– Utleietraller er tilgjengelige
– Golfbiler er tilgjengelige
– Tilgang til sekretariatet åpnes
– Adgangsbegrensning til proshop fjernes, men hold avstand!

Følgende tiltak opprettholdes inntil videre:
– Ikke besøk golfanlegget dersom du er i karantene, hoster eller har symptomer på smitte!
– Hold minst 1 meters avstand til hverandre!
– Deksler i hullkoppene består, ikke berør flaggstangen!
– Toalettet ved sekretariatet er fremdeles stengt!
– Myntautomaten på driving range er stengt!
– Scorekort vil ikke være tilgjengelige!

Vi tar coronasituasjonen svært alvorlig, og følger de retningslinjer og restriksjoner for spill som er pålagt oss av Norges Idrettsforbund og Norges Golfforbund. Derfor må vi alle ta ansvar og følge oppsatte regler til punkt og prikke! Ikke besøk golfanlegget dersom du er i karantene, hoster eller har symptomer på smitte.

Les mer på Bynesets hjemmesider her

Kanskje du vil like disse også